Χρόνιο πρόβλημα σε Μάνεσι και Δενδρά έλυσε η ΔΕΥΑ Ναυπλίου

Ένα χρόνιο πρόβλημα στην περιοχή της Τ.Κ Μανεσίου και Δενδρών λύθηκε με την τοποθέτηση συστήματος παροχής νερού για αγροτικές εργασίες.
Επίσης δόθηκε και η δυνατότητα παροχής νερού σε πυροσβεστικά οχήματα που θα χρειαστεί να δράσουν στην συγκεκριμένη περιοχή. 
“Με την παρέμβαση αυτή θα περιοριστεί η αλόγιστη χρήση νερού και θα εξυπηρετηθεί μια οικονομική μονάδα του Δήμου μας η οποία έχει υποστεί έντονα την οικονομική κρίση.” τόνισε ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Ναυπλίου Γιώργος Καχριμάνης

Related Post

0 Comments

leave a comment