Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου – Τα θέματα της Αργολίδας

6 μήνες ago
188 Views

H 9η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, θα πραγματοποιηθεί στις 3 Αυγούστου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 5.00 μ.μ, στο «Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης», για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα
 Διαδικασία ελέγχου : 1 . Επερωτήσεις Περιφερειακών Συμβούλων. β . Θέματα Ημερήσιας Διάταξης : 
ΘΕΜΑΤΑ ΕΔΡΑΣ
 2 . Επικύρωση πρακτικών της 4ης, 5ης και 6ης / 2020 συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου. 
3 . Έγκριση 8ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος ΚΑΠ 20% έτους 2020. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χαρίλαος Βυτινιώτης
 4 . Αρχική κατανομή πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΕΠ526, «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ», με κωδικό 2020ΕΠ52600000, σε υποέργα. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Θεόδωρος Βερούτης 
5 . Αρχική κατανομή πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΕΠ526, «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ», με κωδικό 2020ΕΠ52600002, σε υποέργα. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος 
6 . Αρχική κατανομή πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΕΠ526, «ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ», με κωδικό 2020ΕΠ52600003, σε υποέργα ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευστάθιος Αναστασόπουλος 
7 . Λήψη απόφασης για προσαρμογή της Ανώνυμης Εταιρείας Μελετών Διοίκησης και Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και έργων Ν.Α.Α με διακριτικό τίτλο ΑΡΚΑΔΙΑ ΑΕ σε Αναπτυξιακό Οργανισμό του άρθρο 2 του Ν.4674/2020 «Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αναστάσιος Σαρδέλης 
8 . Λήψη απόφασης για προσαρμογή της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ σε Αναπτυξιακό Οργανισμό του άρθρου 2 του Ν.4674/2020 «Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αναστάσιος Σαρδέλης
 9 . Έγκριση α) της πρότασης χρηματοδότησης για το έργο με τίτλο «Συμβουλευτική υποστήριξη και κατάρτιση ανέργων σε επιχειρηματικές δεξιότητες οικονομικών δραστηριοτήτων της RIS3 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου», στην Πρόσκληση με κωδικό ΠΕΛ80, Α/Α ΟΠΣ 4128, αριθ. Πρωτ. 907/27.03.2020 και β) σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Ανώνυμης Αναπτυξιακή Εταιρείας ΟΤΑ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος 
10 . Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την υλοποίηση του έργου «Εκπόνηση Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης Περιφέρειας Πελοποννήσου». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Νίκωνας Τζινιέρης 
11 . Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στην Πρόσκληση ΠΕΛ88 «Παροχή υπηρεσιών Αυτόνομης Διαβίωσης και ασφαλούς γήρανσης ηλικιωμένων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου», του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014 – 2020. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Δημήτριος Σχοινοχωρίτης 
12 . Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Σικυωνίων και του Δήμου Νεμέας για την Πράξη « Προωθημένη Αναγνωριστική Μελέτη οδοποιίας και σύνταξη φακέλου έργου για τη Δημοπράτηση όλων των επιμέρους μελετών για την ωρίμανση του έργου: Δρόμος Νεμέα -Κιάτο ». ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κόρκα – Κώνστα Αθηνά
 13 . Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Άργους – Μυκηνών και του Δήμου Ναυπλιέων, για την Πράξη: “ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΙΒΕΡΙΟΥ (ΑΝΑΒΑΛΟΥ)» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης Μαλτέζος
 ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
14 . Έγκριση 3ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος ΚΑΠ Π.Ε. Κορινθίας έτους 2020. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Γκιολής 
15 . Έγκρισης 2ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΕΠ526, «Βελτίωση – συντήρηση Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Κορινθίας» με κωδικό 2017ΕΠ52600007. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κόρκα – Κώνστα Αθηνά 
16 . Έγκριση 9ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΕΠ526 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ» με κωδικό 2014ΕΠ52600017. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χαρίλαος Βυτινιώτης 
17 . Έγκριση τροποποίησης της από 28/08/2019 συναφθείσας Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠ. ΟΔΩΝ Νο3 ΚΑΙ Νο4 (ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΤΗΣ Νο2 ΑΠΟ ΧΟΥΝΗ-ΚΛΗΜΕΝΤΙ-ΚΑΙΣΑΡΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΧΟΥΝΗ-ΚΛΗΜΕΝΤΙ ΒΕΛΙΝΑ)», μόνον ως προς τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 5 αυτής. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Γκιολής 
18 . Έγκριση σύναψης και όρων 2ης τροποποίησης – παράτασης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου με τίτλο: «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ ΠΡΟΣ ΣΧΙΝΟ». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης Χαρίλαος Βυτινιώτης
 ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
 19 . Έγκριση τροποποίησης της αριθ. 466/03-10-2019 προηγούμενης απόφασης περί ορισμού υπαλλήλων για την υπογραφή επιταγών και χρηματικών εντολών μεταφοράς των Περιφερειακών Ενοτήτων. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : Η Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Μαργαρίτα Σπυριδάκου  ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 
20 . Έγκριση 7η τροποποίηση κατανομής πιστώσεων του έργου 2017ΕΠ52600006 “Βελτίωση – συντήρηση δρόμων Π.Ε. Αρκαδίας”. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος 
21 . Έγκριση 19ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του έργου 2014ΕΠ52600001 “Εργασίες συντήρησης επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Αρκαδίας”. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος 
22 . Έγκριση 7ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του έργου 2018ΕΠ82600004 “Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνία λόγω του κυκλώνα ΖΟΡΜΠΑΣ”. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος 
ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
 23 . Έγκριση 10ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΕΠ526, «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» με κωδικό 2014ΕΠ52600008. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης Μαντζούνης 
24 . Έγκριση 5ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Ιδίων Πόρων ΠΕ Αργολίδας έτους 2020. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης Μαλτέζος 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΑΝΤΖΟΣ

Comments

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *