Μάχη στον κάμπο για φωτοβολταϊκά πάρκα και ανεμογεννήτριες