ΝΑΥΠΛΙΟ: Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου για το θέμα των Πυρηνελαιουργείων

4 εβδομάδες ago
195 Views

– Παρέμβαση του Δήμου Ναυπλιέων στο συμβούλιο Επικρατείας

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Nαυπλιέων, κατά την 24η /20-10-2020 τακτική   συνεδρίασή του αποφάσισε ομόφωνα την έκδοση του ακόλουθου ψηφίσματος , το  οποίο  έλαβε αρ. απόφασης 169/ 2020  :

Ψήφισμα

Μετά την έκδοση της με αρ. 03/ 20-03-2019  πράξης  της   Περιφερειακής Επιτροπής Χωροταξίας & Περιβάλλοντος (Π.Ε.Χ.ΩΠ  ) της Π.Ε. Αργολίδας περί  απόρριψης  αιτήματος  της βιομηχανικής εταιρείας με την επωνυμία «Ελαιουργίαι  Αργοναυπλίας ΑΦ.Κουφάκη  ΑΒΕ»  με θέμα την εγκατάσταση   μονάδας ξήρανσης νωπού ελαιοπηρύνα -παραγωγής πυρηνελαίου    σε ακίνητο  εντός των ορίων του  Δήμου μας  και  ενόψει  συζήτησης  της αίτησης της ως άνω εταιρείας   ενώπιον του  Συμβουλίου της Επικρατείας   για  την ακύρωση  της   αρ.  03/20-03-2019 εκδοθείσας    απόφασης της Π.Ε.Χ.ΩΠ  της ΠΕ  Αργολίδας 

 Εκδίδεται  το  παρόν ψήφισμα   σύμφωνα  με το   οποίο : 

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  εκφράζει  την έντονη αντίθεσή  του   τόσο  στην  συνεχή οχλούσα για  την πόλη  του Ναυπλίου   λειτουργία  των πυρηνελαιουργείων  που  βρίσκονται στην παρ. οδό  Ν.Κίου -Ναυπλίου   όσο  και   στη μετεγκατάσταση ή  εγκατάσταση  αντίστοιχης μονάδας σε  χώρο  εντός των διοικητικών  ορίων του  Δ. Ναυπλιέων, χωρίς  να έχει προηγηθεί έγκριση ειδικού  πλαισίου  χωροταξικού  σχεδιασμού περί χωροθέτησης της  λειτουργίας τέτοιων μονάδων.  

Συγκεκριμένα η μέχρι τώρα λειτουργία του  εν λόγω πυρηνελαιουργείου κρίνεται απαράδεκτη, δημιουργεί τεράστια όχληση και όχι μόνο δεν θέλουμε να μετακινηθεί αλλά και να εξορθολογιστεί η λειτουργία του σε χωροθετημένη περιοχή. Το Δημ. Συμβούλιο  στέκεται αλληλέγγυο στους εργαζομένους και  ενδιαφέρεται   όχι μόνο για την διατήρηση  των θέσεων εργασίας  τους αλλά και για την επαύξησή τους. Η  διατήρηση των θέσεων εργασίας  όμως δεν πρέπει   να προκρίνεται  και  να  δημιουργεί  ηθικά διλήμματα στην  περίπτωση  εξέτασης μιας οχλούσας  χρήσης  και δραστηριότητας.    

  Να κοινοποιηθεί  το  παρόν  στις  ελεγκτικές  αρχές , στους Βουλευτές του  Νόμου Αργολίδας     και   να  δημοσιευτεί  στην ιστοσελίδα του Δήμου  και στον Τύπο. 

Ο  Πρόεδρος και  τα Μέλη

του  Δημ. Συμβουλίου 

Ο Δήμαρχος Ναυπλιέων  

 Κωστούρος Ι. Δημήτριος

Επίσης μετά από εισήγηση του Δημάρχου Ναυπλιέων Δημήτρη Κωστούρου προς την Οικονομική Επιτροπή για έγκριση άσκησης παρέμβασης  του Δήμου  ενώπιον του Συμβουλίου  της Επικρατείας υπέρ  της αρ.πρ. 3/20-03-2019  απόφασης  της Περιφερειακής   Επιτροπής  Χωροταξίας και  Περιβάλλοντος  (Π.Ε.Χ.ΩΠ)  της Π.Ε Αργολίδας, η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε και αποφάσισε:

Απόφαση

Εγκρίνει την άσκηση παρέμβασης του Δήμου Ναυπλιέων ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας υπέρ του κύρους της   με αρ. 3/20-03-2019 απόφασης  της Περιφερειακής Επιτροπής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος (ΠΕΧΩΠ) της Π.Ε. Αργολίδας κατά την εκδίκαση της αίτησης της βιομηχανικής εταιρείας με την επωνυμία «Ελαιουργίαι  Αργοναυπλίας ΑΦ.Κουφάκη  ΑΒΕ»  για  ακύρωση  της εν  λόγω  απόφασης. 

2) Η  παρούσα απόφαση  κοινοποιείται    στην   Νομική  Υπηρεσία  του  Δήμου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό   227  / 2020

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε                                                              ΤΑ ΜΕΛΗ.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ναύπλιο, 29-10-2020

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Comments

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *