ΜΠΑΧΑΛΟ “Η ΠΡΩΤΕΥΣΟΥΣΑ ΞΑΝΑ” ΠΑΝΙΣΧΥΡΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ Ο ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ.

3 μήνες ago
319 Views

Απόλυτο μπάχαλο στην αντιπολίτευση του Δήμου Ναυπλίου, η υπόθεση του νερού φανερώνει την αδυναμία της αντιπολίτευσης για σοβαρές τοποθετήσεις και βγάζει στην επιφάνεια τον διχασμό που επιφέρουν οι φιλοδοξίες Λαμπρόπουλου.

Παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις βλέπουμε δύο ξεχωριστές ανακοινώσεις από Λαμπροπουλο και Αναγνωσταρα έχοντας μάλιστα και διαφορετικές απόψεις για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα.

Τι επιφυλάσσει το μέλλον για την “ΠΡΩΤΕΥΣΟΥΣΑ ΞΑΝΑ “;

Ο Κωστούρος πάντως συνεχίζει απτόητος από τις ανακοινώσεις χωρίς να απαντήσει στις φλύαρες τοποθετήσεις των πολιτικών του αντιπάλων. Στελέχη μάλιστα της επόμενης μέρας σχολιάζουν την αντιπολίτευση λέγοντας ότι ακολουθεί την τακτική του γερασμένου ελέφαντα, που αποσύρεται λίγο πριν το “θανατο”. Αναμένουμε τις εξελίξεις…

Η απάντηση της ΔΕΥΑ Ναυπλίου στο έγγραφο του ΠΑΚΟΕ για το νερό και τις παραλίες

Σχετικά με το έγγραφο του ΠΑΚΟΕ που διακινήθηκε από τα τοπικά Μέσα Ενημέρωσης Κοινού και αφορά στην ακαταλληλότητα του πόσιμου νερού στην πόλη του Ναυπλίου και σε ακτές του Δήμου Ναυπλιέων, έχω να παρατηρήσω τα εξής:

Το επίμαχο άρθρο βρίσκεται στο site του ΠΑΚΟΕ στην Εφημερίδα «ΟΙΚΟ-ΝΟΜΙΑ, Τεύχος 117, Ιούνιος 2020» σελίδες 52 και 53, του οποίου και την ηλεκτρονική διεύθυνση επισυνάπτω.

Α. ΝΕΡΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

Ημερομηνία δειγματοληψίας: 18 Ιουνίου 2020

Σύμφωνα με το παραπάνω δελτίο τύπου σχετικά με τις ακτές κολύμβησης αναφέρονται για την περιοχή της Κάντιας 3 κατάλληλα δείγματα, για την περιοχή της Ασίνης 1 κατάλληλο και 1 ακατάλληλο, για την περιοχή του Τολού 3 κατάλληλα, για την περιοχή της Καραθώνας 1 κατάλληλο και 2 ακατάλληλα και τέλος για την περιοχή της Αρβανιτιάς 1 κατάλληλο. Αυτά σύμφωνα με τις δικές του αξιολογήσεις.

Σύμφωνα με την ίδια έκδοση, σελίδα 29 – μπλε πλαίσιο, αναφέρεται η νομοθεσία που θα πρέπει να ακολουθείται και να εφαρμόζεται για τα νερά κολύμβησης και συγκεκριμένα είναι η ακόλουθη την οποία και επισυνάπτω:Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. H.Π. 8600/416/E103/2009
ΦΕΚ 356/Β/26-2-2009 
Ποιότητα και μέτρα διαχείρισης των υδάτων κολύμβησης, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/7/ΕΚ «σχετικά με την διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και την κατάργηση της οδηγίας 76/160/ΕΟΚ», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2006.

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι για τα παράκτια και μεταβατικά ύδατα αναφέρει η νομοθεσία ότι οι παράμετροι που ελέγχονται είναι οι: Εντερόκοκκοι και Κολοβακτηρίδια καθορίζοντας τα όρια για τον χαρακτηρισμό των υδάτων ως Εξαιρετικής, Καλής και Επαρκούς Ποιότητας. 
Πουθενά δεν αναφέρεται ο όρος ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ – ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ όπως κάνει το ΠΑΚΟΕ. Επίσης, το ΠΑΚΟΕ παρουσιάζει τρεις παραμέτρους προς έλεγχο, με ισχύ όμως σύμφωνα με την νομοθεσία που και αυτό αποδέχεται, ενώ απαιτούνται δύο, τα Κολοβακτηριοειδή (e-coli) και οι Εντερόκοκκοι. Για την εξαιρετική ποιότητα το Κολοβακτηριοειδή θα πρέπει να είναι μικρότερα των 250cfu/100ml και οι Εντερόκοκκοι μικρότεροι των 100cfu/100ml.
 Το εντυπωσιακό είναι πως οι αναλύσεις που παρουσιάζει ως «ακατάλληλες» έχουν Κολοβακτηριοειδή (e-coli) το μέγιστο 60cfu/100ml (έναντι 250cfu/100ml του ανώτατου ορίου για χαρακτηρισμό «εξαιρετικής ποιότητας») ενώ έχουν Εντερόκοκκους το μέγιστο 174cfu/100ml (έναντι 200cfu/100ml του ανώτατου ορίου για χαρακτηρισμό «καλής ποιότητας»).

Άρα, ακόμα και αν δεχτούμε τις αναλύσεις του ΠΑΚΟΕ ως ισχύουσες, που παρακάτω αναλύω γιατί δεν μπορούμε, όλα τα δείγματα των νερών κολύμβησης κατατάσσονται στην κατηγορία «εξαιρετικής ποιότητας» εκτός από 1 δείγμα της Καραθώνας (δεξιά του ναυαγοσώστη) που χαρακτηρίζεται ως «καλής ποιότητας»

Την περίοδο της δειγματοληψίας, και συγκεκριμένα στις 16.06.2020 έχουμε αναλύσεις νερών κολύμβησης από τα ΑΕΑ τις οποίες και επισυνάπτω και φαίνεται η «Εξαιρετική Ποιότητα» των νερών.

Δεν μπορώ να εξηγήσω την αξιολόγηση του ΠΑΚΟΕ γα τα δείγματα που το ίδιο έκανε, εκτός από μη γνώση της νομοθεσίας ή/και κακοπροαίρετη στάση και δημιουργία εντυπώσεων.

Β. ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ

Ημερομηνία δειγματοληψίας: 18 Ιουνίου 2020

Για τον έλεγχο του πόσιμου νερού αναφέρει 1 ακατάλληλο δείγμα, γενικά και αόριστα, από το Ναύπλιο, ενώ κατάλληλα ήταν τα δείγματα που ελήφθησαν από Κάντια και Τολό.

Δεν είναι δυνατόν να δοθεί οποιαδήποτε σημασία σε μια ανάρτηση η οποία αναφέρει: «Ναύπλιο Πόσιμο Νερό – Ακατάλληλο»

Το ΠΑΚΟΕ δεν γνωρίζει προφανώς ούτε τον στοιχειώδη τρόπο παρουσίασης αποτελεσμάτων αναλύσεων πόσιμου νερού. Αναλύσεις γίνονται μόνο από Δημόσια ή Δημοτικά Εργαστήρια που ακολουθούν σύστημα εξωτερικού ελέγχου ποιότητας ή Διαπιστευμένα Ιδιωτικά. Δηλαδή το ΠΑΚΟΕ θα πρέπει να παρουσιάσει δελτίο ανάλυσης δείγματος νερού από Ιδιωτικό Διαπιστευμένο Εργαστήριο με υπογραφή υπεύθυνου εκτέλεσης της ανάλυσης και ιδιαίτερη αναφορά στην μεθοδολογία που ακολούθησε και κυρίως το συγκεκριμένο σημείο δειγματοληψίας.

Επίσης, το δίκτυο του Τολού τροφοδοτείται από τις δεξαμενές του Ναυπλίου και δεν είναι δυνατόν να υπάρξει δείγμα «εκτός ορίων» στο Ναύπλιο και «εντός ορίων» στο Τολό.

Την περίοδο της δειγματοληψίας, και συγκεκριμένα στις 16.06.2020 έχουμε αναλύσεις πόσιμου νερού από όλες τις ΔΕ του Δήμου Ναυπλιέων. Συγκεκριμένα για την ΔΕ Ναυπλίου που γίνεται λόγος, έχουν γίνει επτά (7) δειγματοληψίες από τα ΑΕΑ στις οποίες φαίνεται η «εντός των ορίων ποιότητα» του Πόσιμου Νερού της πόλης. Οι συγκεκριμένες αναλύσεις είναι αναρτημένες στο site της ΔΕΥΑΝ, www.deyan.gr Ενημέρωση Κοινού από την στιγμή που ολοκληρώθηκαν.

Μετά την αξιολόγηση των παραπάνω έχω να κάνω τις εξής παρατηρήσεις οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν πιθανόν και στην απάντηση που θα συντάξετε.

Αρμόδιες και συνυπεύθυνες υπηρεσίες για τον ποιοτικό έλεγχο του πόσιμου νερού είναι η ΔΕΥΑ Ναυπλίου μαζί με τις κατά τόπους δημόσιες υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, της Περιφέρειας και του Υπουργείου. 
Ως υπεύθυνη σύμφωνα με τον νόμο, η ΔΕΥΑΝ προβαίνει σε τακτικούς χημικούς και μικροβιολογικούς ελέγχους του νερού σε όλες τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Ναυπλιέων, τόσο στο δικό της όσο και σε εξωτερικά συνεργαζόμενο διαπιστευμένο εργαστήριο (Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών) με συχνότητα πολλαπλάσια της ελάχιστης απαιτούμενης σύμφωνα με την νομοθεσία. 
Την τριετία 2017-2019 έγιναν μόνο για την ΔΕ Ναυπλίου πάνω από 4.200 χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις, χωρίς να παρατηρηθεί καμία υπέρβαση στις μικροβιολογικές παραμέτρους. 
Στην ΔΕ Ναυπλίου λειτουργεί αυτόματο, σύγχρονο σύστημα αυτόματης παρακολούθησης και δοσομέτρησης δ/τος υποχλωριώδους νατρίου για την απολύμανση του παρεχόμενου πόσιμου νερού στους δημότες, που ελέγχεται από κεντρικό υπολογιστή. 
Στα πλαίσια της υπεύθυνης πολιτικής της ΔΕΥΑ Ναυπλίου απέναντι στους δημότες που εξυπηρετεί και την διαρκή προσπάθειά της για βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της, καθώς δημοσίευση του σχετικού εγγράφου έγινε από μια Μη κυβερνητική οργάνωση σε έντυπο με πλήθος άλλων θεμάτων, καλό θα ήταν να διευκρινιστεί ποιος έδωσε την παραγγελία για την διενέργεια του ελέγχου, με ποια αφορμή, αν είχαν ενημερωθεί οι αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο (δημοτικές, νομαρχιακές, περιφερειακές), ποιος, πότε και σε ποια σημεία έκανε την δειγματοληψία, σε ποιο εργαστήριο έγιναν οι αναλύσεις και που κοινοποιήθηκαν.

Η Δ.Ε.Υ.Α. Ναυπλίου θα προβεί σε όλες τις άμεσες εκείνες ενέργειες που απαιτούνται για την προστασία του κύρους των υπηρεσιών της στις εποπτικές και δικαστικές αρχές.

ΑΠΟ ΤΗΝ Δ.Ε.Υ.Α.ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Γιώργος Καχριμάνης
Πρόεδρος ΔΕΥΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Comments

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *