Πε. Ιαν 27th, 2022

ΠΑΝΑΡΓΟΛΙΚΟΣ

ΠΑΝΑΡΓΟΛΙΚΟΣ.GR

Καχριμάνης: Η Δ.Ε.Υ.Α. Ναυπλίου βάζει το νερό … στις βρύσες!

Spread the love

Εγκρίθηκε, με την 23792/26-07-2021 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών κ. Στέλιου Πέτσα, η πρόταση (περιλαμβάνει 2 Υποέργα):

(α) «ΥΔΡΕΥΣΗ Δ.Ε.Υ.Α.Ν. – ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ Δ.Δ. ΑΣΙΝΗΣ – ΤΟΛΟΥ – ΙΡΙΩΝ», που περιλαμβάνει την αντικατάσταση παλαιών αγωγών Ύδρευσης, τη δημιουργία δεξαμενών και την αναβάθμιση των αντλιοστασίων στις περιοχές του πρώην Δήμου Ασίνης. Με την κατασκευή του έργου θα λυθεί το πρόβλημα της επάρκειας και της ποιότητας του πόσιμου ύδατος, διότι θα υδροδοτηθεί ολόκληρη η συγκεκριμένη περιοχή από τις Πηγές της Λέρνης.

(β) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΛΕΡΝΗΣ ΚΑΙ ΑΜΥΜΩΝΗΣ ΤΩΝ ΜΥΛΩΝ, ΠΟΥ ΥΔΡΕΥΟΥΝ ΤΑ Δ.Ε. ΑΣΙΝΗΣ, ΝΕΑΣ ΤΙΡΥΝΘΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΚ ΑΡΓΟΛΙΚΟΥ», που αφορά στην προμήθεια συστήματος επεξεργασίας νερού, στο πλαίσιο της παροχής στους Δημότες του Δήμου Ναυπλιέων πόσιμου νερού, το οποίο να καλύπτει όλες τις ποιοτικές προδιαγραφές που ορίζει η Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία. Το προτεινόμενο σύστημα θα φιλτράρει το νερό, που προέρχεται από τις πηγές Λέρνης και Αμυμώνης των Μύλων και διοχετεύεται στις Δ.Ε. Ασίνης, Ν. Τίρυνθας και Τ.Κ. Αργολικού.

Πρόκειται για δύο Έργα, ουσιαστικής σημασίας, τα οποία αναβαθμίζουν τις υποδομές Ύδρευσης, Προϋπολογισμού 5.654.000,00 €, και συμβάλλουν αποφασιστικά στον εκσυγχρονισμό του Δικτύου Ύδρευσης, ώστε να υπάρχει η απαιτούμενη ποσότητα νερού, ο άμεσος και αποτελεσματικός έλεγχος της λειτουργίας του Δικτύου, η μείωση των διαρροών και απωλειών του πολύτιμου φυσικού πόρου, ο ενεργειακός εξορθολογισμός και η διασφάλιση της ποιότητας.

Ειδικά, η τοποθέτηση του συστήματος επεξεργασίας νερού, αναβαθμίζει τις διεργασίες με περαιτέρω διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού, το οποίο αποτελεί πηγή ζωής.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω,

-Τον Δήμαρχο Ναυπλιέων, που υποστήριξε την προσπάθεια της Δ.Ε.Υ.Α.Ν., για την υλοποίηση της δέσμευσης της Δημοτικής Αρχής.

-Τα στελέχη της Δ.Ε.Υ.Α.Ν., που μελέτησαν αυτά τα σημαντικά έργα.

-Όλους τους συνεργάτες, που συμμετείχαν στην κοινή προσπάθεια για την υλοποίηση των Έργων, άκρως απαραίτητων για τη ζωή των Δημοτών μας.

Ενημερώνω τους συνδημότες μου, ότι με τους πλέον γρήγορους ρυθμούς, θα αντιμετωπιστούν τα απαιτούμενα στάδια για την έναρξη κατασκευής των Έργων, ώστε οι δικαιούχοι συμπολίτες να τα απολαύσουν, το συντομότερο δυνατό.

Ο Πρόεδρος
Καχριμάνης Γεώργιος

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΠΑΝΑΡΓΟΛΙΚΟΣ