Απεβίωσε ο κτήτορας του Αγίου Λουκά στην Αργολίδα Ιωάννης Σαουλίδης