Άγιος Λουκάς ο Ιατρός, Αρχιεπίσκοπος Κριμαίας 1877 – 1961 DRONE

Όποια ιστοσελίδα επιθυμεί, μπορεί να αναμεταδώσει οποιοδήποτε βίντεο. Αυστηρά και μόνο μέσα από την ηλεκτρονική διεύθυνση του Youtube (κοινοποίηση). Απαγορεύεται η αναμετάδοση για δημιουργία εσόδων

Related Post